Bokinnbinding – Skoleoppgave

Bokinnbinding – Skoleoppgave

Presenter deres skoleoppgaver i en praktisk og anstendig bok. Slik blir viktige oppgaver ivaretatt og lever lenge. Det er hyggelig å presentere en skoleoppgave på en estetisk og gjennomtenkt måte. Vi printer og binder inn deres skoleoppgaver. Resultatet er praktiske og presentable bøker med deres personlige innhold printet på kompakt og holdbart papir med fals i ryggen. Dokumentet er hensiktsmessig å lese, oppgaven legger seg naturlig opp ved bruk. Bokinnbinding ivaretar dokumentasjon fra 2 til 340 ark for innhold. Bokinnbinding garanterer heften over tid. Vi printer deres tekster på bokens forside. For mer informasjon om produktet besøk vår nettside.

SLIK BESTILLER DERE

  • PDF fil av bokens innhold sendes til: mail@unibind.no
  • Oppgi en eller tosidig print for innholdet
  • PDF fil av tekst, logo og grafikk til forsiden sendes i mail
  • Oppgi gull eller sølv folie – eller fullfarge trykk
  • Er dokumentet for stort til å sendes som en mail kan man nytte WeTransfer.