Brukerveiledning

Scroll deg nedover til ønsket maskin

 

Pelemaner-8.2 innbindingsmaskin http://www.unibind.noBRUKERVEILEDNING UNIBINDER 8.2 MASKIN

1) På maskinens varmeelement er det festet små metall plater som er transport sikring – disse fjernes!
2) Plasser maskinen på Peleman arbeidsbordet eller annet egnet bord. Fest medfølgende ledning til maskinen og strøm uttak (220V) – jordet kontakt.
3) Det er en av/på bryter på baksiden av maskinen, husk slå maskinene på.
4) Maskinen starter når mappen plasseres i varmekammeret – rødt lys!
ARKVEILEDER:
XS (2-15 ark), S (15-40ark), 60: (40-60 ark) M (60-80ark), 100 (80-100ark), L (100-120 ark), XL (120-220ark), XXL (220-340ark)
5) Påse at alle arkene er avrettet rundt kanten slik at ikke noen ark henger for høyt opp over ryggen – dette for å sikre garantert heft og kontakt med voksen ved innbinding
6) Legg dokumentet i riktig mappestørrelse, plasser mappen i varmeelementet (de to fremste kammerne) Maskinen vil starte automatisk – lampen blir RØD.
7) Dersom du har flere mapper kan du utnytte kammerets kapasitet – bind inn parallelt flere mapper av gangen i ett kammer- sett mappene ned i kammeret samtidig.
8) Når lampen er GRØNN er varmeprosessen utført, skyv arkene litt frem og tilbake i ryggen på mappen/boken for å sikre nok voks på alle arkene
9) Plasser mappen direkte videre til det midterste kammeret som krymper automatisk etter i ryggen. Ryggen tilpasser seg da til dokumentets innhold.
10) For raskere avkjøling sett mappen videre til kjølekammer (de to bakerste kammerne)
11) Mappen må være avkjølt før den taes ut av maskinen. Ikke legg mappen på bordet når den er varm.
12) Innbindingen er klar når mappen er nedkjølt (håndtemperert)
13) Til sist: vær nøye ved innbindingsjobben. Systemet er raskt og brukervennlig, men fordrer at man følger stegene over for optimal og garantert heft i ryggen.
14) Ark som ikke har kontakt med ryggen og voksen vil aldri sitte fast.
Fremgangsmåten er lik ved innbinding av innbindingsbøker og fotobøker!

UniBinder-8.1-innbindingsmaskin-med-bok

BRUKERVEILEDNING UNIBINDER 8.1 MASKIN

1.På maskinens varmeelement er det festet små metall plater som er transport sikring – disse fjernes!
2.Plasser maskinen på Peleman arbeidsbordet eller annet egnet bord. Fest medfølgende ledning til maskinen og strøm uttak (220V) – jordet kontakt.
3. Det er en av/på bryter på baksiden av maskinen, slå maskinene på. Maskinen starter når mappen plasseres i varmekammeret!
4. Bruk tabellen vedlagt for riktig valg av mappe størrelse (80 grams ark) –

ARKVEILEDER:
XS:2-15 ark, S:15-40 ark, 60: 40-60 ark, M: 60-80 ark, 100: 80-100 ark L: 100-120 ark
5. Påse at alle arkene er avrettet rundt kanten slik at ikke noen ark henger for høyt opp over ryggen – dette for å sikre garantert heft og kontakt med voksen ved innbinding
6.Legg dokumentet i riktig mappestørrelse, plasser mappen i varmeelementet (det fremste kammeret) Maskinen vil starte automatisk – lampen blir RØD.
7.Dersom du har flere mapper kan du utnytte kammerets kapasitet – bind inn parallelt flere mapper av gangen i kammeret- sett mappene ned i kammeret samtidig.
8.Når lampen er GRØNN er varmeprosessen utført, skyv arkene litt frem og tilbake i ryggen på mappen/boken for å sikre nok voks på alle arkene
9.Plasser mappen direkte videre til det midterste kammeret som krymper automatisk etter i ryggen. Ryggen tilpasser seg da til dokumentets innhold.
10.For raskere avkjøling sett mappen videre til kjølekammer (det bakerste kammeret)
11.Mappen må være avkjølt før den blir tatt ut av maskinen. Ikke legg mappen på bordet når den er varm.
12.Innbindingen er klar når mappen er nedkjølt (håndtemperert)
13.Til sist: vær nøye ved innbindingsjobben. Systemet er raskt og brukervennlig, men fordrer at man følger stegene over for garantert heft i ryggen.
14.Ark som ikke har kontakt med ryggen og voksen vil aldri sitte fast.
Fremgangsmåten er lik ved innbinding av innbindingsbøker og fotobøker!

XU-338-front innbindingsmaskin http:///www.unibind.noBRUKERVEILEDNING INNBINDINGSMASKINER XU SERIEN

 1. Når du fjerner emballeringen fra maskinen, legg merke til at det følger med 1 stk ARKVEILEDER som er et nyttig verktøy for valg av riktig mappe/bok størrelse.
 2. På maskinens varmeelement er det festet små metall plater som er transport sikring – disse fjernes!
 3. Sett spilene ned i sporene ved hvert kammer med et lite trykk og påse at de plasseres riktig vei
 4. Plasser maskinen på Peleman arbeidsbordet eller annet egnet bord. Fest medfølgende ledning til maskinen og strøm uttak (220V) – jordet kontakt.
 5. Det er ingen av og på bryter på maskinen, maskinen starter når mappen plasseres i varmekammeret!
 6. Bruk tabellen vedlagt for riktig valg av mappe størrelse (80 grams ark) – ARKVEILEDER er også nyttig verktøy der antall ark ikke er kjent.
 7. Legg dokumentet i riktig mappestørrelse, plasser mappen i varmeelementet (kammer uten riller) Maskinen vil starte automatisk – lampen blir RØD.
 8. Dersom du har flere mapper kan du utnytte kammerets kapasitet – bind inn parallelt flere mapper av gangen i ett kammer- sett mappene ned samtidig.
 9. Når lampen er GRØNN er varmeprosessen utført, skyv arkene litt frem og tilbake for å sikre nok voks på alle arkene
 10. Mappen må være avkjølt før den taes ut. For raskere avkjøling kan du sette mappen videre til kjølekammer (element med riller)
 11. Innbindingen er klar når mappen er nedkjølt (håndtemperert)

 

Har du noen filer som skal sendes oss. Les om hvordan du sender inn filer

Adresse

Vizuell AS
Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse
Tlf: (+47) 32 16 16 20
Fax: (+47) 32 16 16 21
Email: mail@unibind.no

Ring oss på telefon 32 16 16 20 hvis du lurer på noe.