Generelle kjøpsbetingelser

 • Alle statlige aktører og fylkes/kommunale etater får faktura fra oss på alle kjøp. Oppgi deres faktura- og leveringsadresse samt evt EHF info og/eller annen nødvendig info til deres bestilling.
 • Betalingsfrist 14 dager fra fakturadato om ikke annet er avtalt
 • Forhåndsbetaling til privat personer
 • Faktura til bedriftskunder med organisasjonsnummer
 • Leveringstid lagervarer: normal tid er 2 -4 dager
 • Leveringstid bestillingsvarer: 2-4 uker
 • Leveringstid spesialproduksjon: 8-10 uker
 • Vi leverer varer dør til dør om ikke annet er oppgitt.
 • Inntil 10% avvik på bestilt antall av spesialproduksjon må aksepteres av kunde
 • Reklamasjon må gjøres innen 14 dager.
 • Enhver mangel på / ikke levert vare må meldes til oss innen 24 timer etter mottak.
 • Alle varer eies av Vizuell AS til fakturaer er betalt i sin helhet.
 • Alle priser er og forstå eks. mva og frakt
 • Alle leveranser skjer med Bring, om ikke annet er avtalt.
 • Ved eventuelle skader på forsendelse må det rapporteres direkte til oss innen 24 timer. God dokumentasjon med beskrivelse og bilder er avgjørende for å få noe erstattet av Bring. Både av ytteresken, emballasjen og av hvordan produktet er mottatt/skadet. Vi sender skademelding for dere og kommer tilbake til dere når Bring har ferdigstilt saken.OBS: Dersom mottaker endrer tjeneste til «hensetting av pakken», påtar mottaker seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av pakken etter levering på avtalt sted.
 • Retur av varer kun etter avtale.
 • Vizuell AS forbeholder seg retten til å endre priser uten varsel.
 • Ved feilbestillinger og godkjent retur av oss som ikke er dekket av reklamasjonsbetingelser, vil det tilkommer et administrasjonsgebyr pålydende 5% av kjøpesummen – minimum Kr 490,- eks mva.
 • Dersom det må utstedes kreditnota/ny faktura hvis kunden har oppgitt feil faktureringsinfo og/eller manglende P.O. nr eller annet info for å gjennomføre betaling, vil det tilkomme Kr 490,- + mva.
 • Ved godkjent retur står kunden ansvarlig for retur av varer levert til vår adresse. Gebyr for henting ved nærmeste butikk/postkontor – Kr 490,- eks mva.  
 • Vi forstår og vil utøve vår lovfestede rett til å kreve renter og erstatning for hva innfordring koster ved for sen betaling om dette ikke er betalt i henhold til våre kredittvilkår.
 • Evt. ekstra kostnader pga. feil eller mangelfull adresseinformasjon vil bli belastet kunde.
 • Peleman.no nettbutikk er eiet og drevet av Vizuell AS. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Prisene kan endres uten forutgående varsel, og vil bli belastet i Norske kroner.
 • Ordre med åpenbar feilprising vil bli rettet opp
 

Ring oss på telefon 32 16 16 20 hvis du lurer på noe.