Det SMARTE valget på innbinding!

 • Brukervennlige
 • Raske
 • Helautomatiske – maskinen slår seg automatisk på og av etter endt innbindingsjobb!
 • Maskinen krever ingen oppvarmings tid
 • Multiinnbinding – bind parallelt inn flere mapper av gangen
 • Garantert heft ved kontakt med voksen i stålryggen
 • Ingen opplæring kreves
 • Ingen service eller vedlikehold kreves
 • Fri support på telefon
 • Binder inn både hefter og bøker
 • Ingen tidkrevende bearbeidelse av kopiene før innbinding – ingen hulling av arkene
 • Binder inn Peleman unike stålinnbindingsmapper og bøker/fotobøker med voks i ryggen
Innbindingsmaskin Pelemaner 8.2

Alle Peleman maskinene er enkle å håndtere. Systemet er raskt og pålitelig med profesjonelle resultat på innbindingene. Arkene settes rett i mappen før innbinding, det kreves ikke hulling, stansing eller annen tidkrevende håndtering av dokumentet før innbindingsjobben kan utføres. Maskinene er alltid klar til bruk! Sett mappen i et ledig varmekammer og maskinen vil automatisk slå seg på, dette indikerer den med et rødt lys. Maskinen varmer opp kammeret til rett temperatur og voksen i mappen smelter og hefter arkene i ryggen når mappen er kald igjen. Peleman har garanti på heftelsen forutsatt at alle arkene er i kontakt med voksen. Når lampen er grønn har maskinen slått seg av. For fortere nedkjøling settes mappen videre til innaktivt/kaldt kammer. Bruk krympekammeret for å tilpasse ryggene til innholdet. Dette for korrekt resultat hver gang. Som følge av unike mapper og bøker med brettekant på omslaget vil mappen/boken legge seg pent opp og ut på bordet. Innbindingsmaskiner fra Peleman binder inn Peleman unike innbindingsmapper og –bøker/ fotobøker med unik stålskinne i ryggen. I stålskinnen ligger voksen som smelter og griper om arkene når den er kald. Stålskinnen er med på å beskytte heften. Det er viktig at alle arkene kommer godt ned i voksen for garantert heft.

Peleman Innbindingsmaskiner har ulik kapasitet med tanke på hvor mange ark du har behov for å binde inn:

 • Peleman maskin 60 binder inn til 60 ark (ett innbindingskammer og to kjølekammer i maskinen)
 • Pelemaner 8.1 binder inn og klemmer elektronisk opp til 120 ark (ett varmekammer og ett kjølekammer og ett elektronisk krympekammer, alt i samme maskin)
 • Pelemaner 8.2 binder inn bo klemmer elektronisk opp til 340 ark (to varmekammer og to kjølekammer og ett elektronisk krympekammer, alt i samme maskin)
Klikk her for å se alle innbindingsmaskinene

Innbindingsmaskiner til hjemmekontor og mindre opplag

De fleste har i dag en kopimaskin på kontoret eller hjemmekontoret. Ett dokument blir i langt større grad synlig og presentabelt når det er lukket og låst i ryggen. Ark kommer ikke til eller faller fra når man skal presentere et dokument videre. Dersom man ønsker å starte opp å lage egne fotobøker i hjemmet kan en også enkelt binde inn bildene i en Peleman innbindingsmaskin med tilhørende fotobøker. Innbindings Bøkene kan komme ferdig trykket på omslaget med deres navn og bilder om ønskelig og det er også mulig i mindre opplag på 10 stk. Kopimaskinene som leveres i dag er av så god kvalitet også til hjemmekontoret. Peleman leverer profesjonelle innbindingsmaskiner også til hjemmekontoret ditt. Her anbefaler vi:

Innbindingsmaskiner

UNIBIND INNBINDINGSMASKIN 60

kr 3 990 Eks.Mva

Innbindingsmaskiner til kontorfellesskap

Det å ha en innbindingsmaskin på kontoret ved kopimaskinene eller på kopirommet er praktisk og skaper flotte presentasjoner ved behov. Bedrifter ønsker i dag å fremstå på en profesjonell og markedsrettet måte. Å kunne legge frem et innbundet dokument i en mappe /bok med logo og egnet design hever dokumentets verdi. Det å ivareta dokumentet med en Peleman innbindingsmappe eller bok vil i mange sammenhenger forsterke dokumentets budskap og mottager vil ivareta dokumentet pga en praktisk mappe eller bok som kan plasseres i hyllen. Tiden du bruker på å binde inn dine dokumenter er minimal, maskinen gjør innbindingsjobben for deg. Resultatet du får er kanskje et ekstra tilbud i havn. Pakk inn deres dokumenter i en liten gavepakke til deres kunder med en Peleman Innbindingsmappe eller bok. Resultatet er et produkt som mottager ivaretar.

Innbindingsmaskiner

Pelemaner 8.1 – Office

kr 10 600 Eks.Mva

Innbindingsmaskiner

Pelemaner 8.2X – Office

kr 19 000 Eks.Mva

Innbindingsmaskin til Grafisk og kopibutikk

Peleman leverer perfekte løsninger av Innbindingsmaskiner rettet mot grafisk produksjon og kopibutikker. Disse maskinene ivaretar større produksjon i opplag, der tid er penger, og effektivitet er en forutsetning. Innbindingsmaskinens kapasitet er viktig. Jo flere varmekammer en innbindingsmaskin har jo mer plass er tilgjengelig for multiinnbinding. Større arbeidsbord med opp til parallelt 10 varmekammer er en stor fordel der du binder inn dokumenter i større opplag. Det tar kun 3 sekunder av din tid å sette en innbindingsmappe eller innbindingsbok (uansett bredde på ryggen) i innbindingsmaskinen med mappens innhold, maskinen slår seg automatisk på og gjør jobben for deg! På den måten kan brukeren av maskinen gjøre flere ting samtidig. Maskinene slår seg automatisk på og av. Ved å utnytte kammerets bredde kan du sette parallelt flere mapper i kammeret samtidig og jobben går fortere. I tillegg til maskiner med ulike antall varmekammer leverer også Peleman en helautomatisk Innbindingsmaskin BCC10, den er luft og strømdreven. Du kan mate maskinen med 10 innbindingsmapper og innbindingsbøker av gangen. Maskinens kapasitet er 400 stk innbindinger i timen.
Resultatet av innbindingen er upåklagelig og av god kvalitet. Peleman garanterer heften på alle innbindingsmapper og innbindingsbøker forutsatt at alle arkene har kontakt med voksen i stålryggen på heftene. Et produkt fra Peleman er lett å selge videre til kunden. Resultatet er av meget god kvalitet og et produkt som er holdbart og pent. Du er trygg på at du selger et kvalitetsprodukt til markedet og får de beste referanser i produktet. Med en tjeneste levert på en Peleman Innbindingsmaskin kan du ivareta all etterspørsel en kunden forespør hva gjelder innbinding. Innbindingsmapper med plastomslag eller innbindingsbøker til alle formål. Systemet er effektivt og krever lite og ingen leveringstid i produksjon. Peleman bestreber også stort varelager og raske leveringsrutiner.

Peleman leverer et bredt valg av formater, farger og utførelser på produktet. I tillegg kan Peleman eller du ivareta ferdiggjøring for kunden. Mulighetene er mange og sammen finner vi riktig løsning for nettopp dere. Ønsker kunden folie preg, fullfarge transfer trykk, vindus stans, digital print utfallende rundt boken eller kun en delikat enkel mappe – valget er kundens og du trenger sjeldent si nei. Peleman er den perfekte tjenesten å tilby deres kunder der innbinding er tema.

Et praktisk og presentabelt verktøy for salg er en spesialdesignet Demopakke fra Peleman som er tilgjengelig til dere når dere ønsker å vise mulighetene med ulike ferdiggjøringsteknikker videre til kunden. Pakken er med på å vise de mulighetene som finnes med Peleman og inspirerer kundene dine til kjøp. Kopibutikker og grafisk produksjons bedrifter leverer i dag store mengder dokumenter innbundet i et Peleman Produkt. Eksempler på kunder kan være fotografer, meglere, bank, finans, privat, kommuner, stat, skoler, kurs, universitet, sykehus, olje og gass, studenter, advokater, meglere med mer og formålet med en innbinding er så mangt.

Eksempler på innbindings jobber kan være kompendier, kurshefter, fotobøker, menyer, slektsbøker, årsrapporter, dokumentasjon, bruksanvisninger, presentasjoner, statistikk, prislister, referat, utdrag, rapporter, private bøker, kokebok, prospekter med mer. Peleman Innbindingssystem krever en minimal investering.

Maskiner egnet til Kopibutikker og grafiske produksjonsbedrifter er:

Peleman Innbindingsmaskiner har et diskré design og kan enkelt plasseres på et egnet sted. Enten det er i en resepsjon eller på kopirommet. Ark som kommer direkte fra en kopimaskin legges i innbindingsmappen og plasseres direkte i en innbindingsmaskin uten at det trengs å forhulles eller behandles på annen måte. Dette fører til effektiv arbeidsflyt. Det tar kun 3 sekunder av din tid å sette mappen med innholdet ned i maskinen og alle kan enkelt binde inn sine dokumenter i en Peleman Innbindingsmaskin. Maskinene krever lite og ingen opplæring. Systemet tillater multiinnbinding, du kan enkelt fylle på med flere mapper og bøker i maskinen samtidig. Maskinene er helautomatiske.Innbindingsmaskinene tar seg av jobben. Maskinen vil automatisk starte når innbindingsmappen/boken blir satt i et aktivt varmekammer. Varmeelementet slår seg automatisk av etter ca 90 sekunder, når voksen er smeltet og hefter på arkene. Det er ingen plagsomme pipelyder eller frykt for at mappen skal begynne å brenne. Du kan gjøre andre ting mens maskinen tar seg av selve jobben. Peleman leverer ulike størrelser på maskinene, alt etter kundens behov. På en enkel og rask måte får man bundet inn sine dokumenter i en Peleman innbindingsmaskin uten unødvendig tidsforbruk eller frustrasjon. Systemene ivaretar jobben og resultatet er presentable, holdbare og stilfulle dokumenter som dere blir stolte av å levere videre i enhver sammenheng.

Peleman Innbindingsmaskiner har få begrensninger. Dere kan enkelt binde inn dokumenter fra 2-340 ark. Peleman leverer innbinding til hele Norges land og internasjonalt leveres i dag Peleman Innbindingsmaskiner til over 130 land. Våre kunder som bruker våre unike innbindingsmaskiner er eksempelvis advokater, skoler, regnskap, meglere, kommuner, stat, kopibutikker, bank, finans, entreprenører, leverandører, arkitekter, kurs, konferanse, hoteller, grafiske produksjonsbedrifter med mer. Eksempler på dokumenter som bindes inn i en Peleman Innbindingsmaskin er kurshefter, prislister, tilbud, anbud, presentasjoner, manualer, oppgaver, informasjon, bruksanvisninger, utdrag, kompendier med mer…

Et Peleman Innbindingsprodukt vil fremstå på en meget presentabel måte og høyner verdien av dokumentets uttrykk og verdi. Ta kontakt med oss for det smarte valget på innbinding du også.

Ring oss på telefon 32 16 16 20 hvis du lurer på noe.